اخبار پرستافا

چرا باید از پرستاپلاس استفاده کنیم؟!
سبدخرید پرستاکارت نسخه ۱.۴ منتشر شد
برای تجارت الکترونیک و پرستاشاپ 1.7 نقشه داریم!
برای اولین بار با پرستاپلاس ۲ پلاگین ها به پرستاشاپ آمدند!
هدیه ویژه پرستافا برای خرید قالب پرستاشاپ لئو اوتیس
خدمات ارتقا پرستاشاپ با تخفیف ويژه برای کاربران پرستاپلاس
بومی ساز پرستاشاپ فارسی نسخه پایدار منتشر شد!
پرستاکست آموزشهای تصویری پرستاشاپ
معرفی پرستاپلاس ؛ ابزارهای رایگان پرستاشاپ فارسی
برای تحول در پرستاشاپ فارسی با پرستافا آماده اید؟